لیست انجمن ها

Insert title here

انجمن فلزي ولوازم خانگي

شماره های تماس :

local : 031-36639000
local : 031-36639001
local : 031-36639002
انجمن فلزي ولوازم خانگي
   


انجمن صنفی کارفرمايان صنايع غذايی

شماره های تماس :

local : 031-33800050
local : 031-33800051
انجمن صنفی کارفرمايان صنايع غذايی
   
انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی استان اصفهان

شماره های تماس :

local : 031-37782540
انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی استان اصفهان
   


انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان

شماره های تماس :

local : 031-36819091-7
انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان
   


انجمن صنایع همگن ریخته گری

شماره های تماس :

local : 031-37866191
local : 031-37866192
انجمن صنایع همگن ریخته گری
   


انجمن صنایع همگن ماشین ساز و ساخت تجهیزات

شماره های تماس :

local : 031-36259841-4
انجمن صنایع همگن ماشین ساز و ساخت تجهیزات
   


انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات آرد سازی

شماره های تماس :

local : 031-32226183
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات آرد سازی
   


انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات بتن آماده

شماره های تماس :

local : 031-36204411
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات بتن آماده
   


انجمن صنفی کارفرمایی تخصصی آموزش صنعتی و معدنی

شماره های تماس :

local : 031-32208486-9
انجمن صنفی کارفرمایی تخصصی آموزش صنعتی و معدنی
   


انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای استان اصفهان

شماره های تماس :

local : 031-33804425
انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای استان اصفهان
   


انجمن صنفی کارفرمایی صنایع خودرو نیرو محرکه اصفهان

شماره های تماس :

local : 031-36616792
local : 031-33867467
انجمن صنفی کارفرمایی صنایع خودرو نیرو محرکه اصفهان
   


انجمن همگن خدمات مهندسي

شماره های تماس :

local : 031-32239502
انجمن همگن خدمات مهندسي
   


انجمن همگن فرش دستباف

شماره های تماس :

local : 031-32214298
انجمن همگن فرش دستباف
   


انجمن همگن تخصصی شيميايي و سلولزي

شماره های تماس :

local : 031-36636087
انجمن همگن تخصصی شيميايي و سلولزي
   


انجمن همگن تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

شماره های تماس :

local : 031-32282047-8
انجمن همگن تولیدکنندگان مصالح ساختمانی
   


انجمن همگن شن و ماسه اصفهان

شماره های تماس :

local : 031-35318904
انجمن همگن شن و ماسه اصفهان
   


انجمن همگن فولاد پژوهان

شماره های تماس :

local : 031-37582862
انجمن همگن فولاد پژوهان
   


انجمن همگن معدنکاران استان اصفهان

شماره های تماس :

local : 36636081
انجمن همگن معدنکاران استان اصفهان
   


سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

شماره های تماس :

local : 031-36282916
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   


صنايع همگن كاني غيرفلزي

شماره های تماس :

local : 031-32207983
صنايع همگن كاني غيرفلزي
   


Asset Publisher

مناسبتها

سال1397 سال« حمایت از کالای ایرانی »