اعضای ویژه

Insert title here

بلور و شیشه اصفهان

شماره های تماس :

local : 45836165
بلور و شیشه اصفهان
   


شركت فرآورده هاي نسوز آذر

شماره های تماس :

local : 6352662
شركت فرآورده هاي نسوز آذر
   


شرکت بهریزان

شماره های تماس :

local : 0311222222
local : 3804541
شرکت بهریزان
   


شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان

شماره های تماس :

local : 52373350
شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان
   


شرکت تکاجو

شماره های تماس :

local : 33371601
local : 33385924
شرکت تکاجو
   


شرکت سیمان اردستان

شماره های تماس :

local : 36681810
local : 36681406
شرکت سیمان اردستان
   


شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

شماره های تماس :

local : 36302100
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
   


شرکت صفا نیکو( سپاهان)

شماره های تماس :

local : 2666626
local : 2333329
شرکت صفا نیکو( سپاهان)
   


شرکت عملیات حرارتی سخت افزا

شماره های تماس :

local : 7582862
شرکت عملیات حرارتی سخت افزا
   


شرکت فرآورده های نسوز ایران

شماره های تماس :

local : 52543740
شرکت فرآورده های نسوز ایران
   


شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

شماره های تماس :

local : 36259015
local : 22645412
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
   


شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

شماره های تماس :

local : 36279218
شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
   


شرکت مهندسی مرات پولاد

شماره های تماس :

local : 36682021
شرکت مهندسی مرات پولاد
   


شرکت پالایش نفت اصفهان

شماره های تماس :

local : 3963021
شرکت پالایش نفت اصفهان
   


شرکت پریس اصفهان

شماره های تماس :

local : 2341151
local : 2341152
شرکت پریس اصفهان
   


شرکت پلی اکریل ایران

شماره های تماس :

local : 33310041
local : 33310047
local : 88211086
شرکت پلی اکریل ایران
   


شرکت کاشی نائین

شماره های تماس :

local : 46259141
local : 46259144
شرکت کاشی نائین
   


شرکت گز سکه

شماره های تماس :

local : 3334343
شرکت گز سکه
   


صنایع غذایی چیکا سپاهان

شماره های تماس :

local : 36614038
local : 36616615
صنایع غذایی چیکا سپاهان
   


ماشین سازی اسپاهان

شماره های تماس :

local : 37582174
ماشین سازی اسپاهان
   


مجتمع صنعتی نگهبان گاز

شماره های تماس :

local : 3802126
local : 3802129
مجتمع صنعتی نگهبان گاز
   


مجتمع فولاد کویر

شماره های تماس :

local : 6284144
مجتمع فولاد کویر
   


چینی زرین

شماره های تماس :

local : 3313181
local : 3313183
چینی زرین
   


گروه صنعتی تامکار

شماره های تماس :

local : 25836071
گروه صنعتی تامکار
   


گروه صنعتی سپاهان

شماره های تماس :

local : 38788210
گروه صنعتی سپاهان
   


گروه صنعتی فلزی کمال سپاهان

شماره های تماس :

local : 2228591
گروه صنعتی فلزی کمال سپاهان
   


گروه صنعتی و شیمیایی ریف

شماره های تماس :
گروه صنعتی و شیمیایی ریف
   


گروه صنعتی گلبافت

شماره های تماس :

local : 45242025
local : 66486266
local : 88340338
گروه صنعتی گلبافت