اعضای ویژه

Insert title here
شركت فرآورده هاي نسوز آذر
شركت فرآورده هاي نسوز آذر
لیست اعضای هیئت رئیسه لیست اعضا


شهر : اصفهان
آدرس اول :كيلومتر 50 جاده اصفهان شهركرد - شهرك صنعتي فولاد
شماره های تماس :

local : 6352662
شماره های فکس :
شركت فرآورده های نسوزآذر بزرگترين توليد كننده مواد نسوز در خاورميانه و تنها توليدكننده محصولات دولوميتی در ايران باظرفيت توليد ساليانه١٥٠٠٠٠ تن انواع فرآورده های شكل دار، بی شكل ومحصولات ويژه نسوز، همچنين توليد٣٠٠٠٠٠ تن آهك صنعتی در سال 1371 تأسيس گرديدּ اين شركت بخش عمده ای از نيازهای صنايع فولاد، سيمان، آلومينيوم، پتروشيمی، نيروگاه، پالايشگاه، صنايع غذايی، مس وּּּ را تأمين می نمايدּ شركت فرآورده های نسوز آذر با برخورداری از مركز تحقيقات و آزمايشگاه نسوز بسيار مجهز و كارخانه های توليد انواع فرآورده های نسوز در ذوب آهن و شهرك صنعتي فولاد اصفهان و با بهره گيری از توان علمی و فنی كارشناسان خود بعنوان يك واحد توليدی، تحقيقاتی پيشرو در صنعت نسوز كشور مطرح می باشدּ واحد مهندسی فروش شركت متشكل از بخشهای بازاريابی داخلی و خارجی، فروش و خدمات فنی و مهندسی قبل وپس ازفروش بوده ودر زمينه گزينش، نصب و نظارت دركاربرد فرآورده های نسوز، خدمات گسترده ای به صنايع مختلف كشور ارائه می نمايدּ صادرات محصولات شركت يك هدف استراتژيك اين واحد مي باشد. واحد كنترل كيفيت شركت ، بر مواد اوليه،فرآوري،فرايند ومحصول نهائی کنترل و نظارت مستمر داردּ اين شركت همگام با برنامه های توسعه اقتصادی كشور وبه منظور مشاركت در طرحهای صنعتی داخلی ، در شركتهاي همگروه سرمايه گذاری نموده استּاین شرکت عضو پذیرفته شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  وب سایت :
http://www.azarrefractoriesco.com
آدرس ایمیل : info@azarrefractoriesco.com